Thành côngNo Picture

Suy ngẫm về thành công

Thành công thật sự là không nhìn thấy được. Nhưng chúng ta theo đuổi thành công, theo đuổi thành công là động lực phấn đấu của chúng ta. Bạn đừng bao giờ thiết kế thành…No Picture

Ba phong cách lãnh đạo lớn

Phong cách lãnh đạo trực tiếp rất thích hợp khi có một mệnh lệnh từ cấp trên mô tả những gì cần phải làm và phải làm nó như thế nào. Khi đó, nhà quản…