ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(26/3/1931 – 26/3/2012)

——

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/2/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần II họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian Hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.

Ngay sau khi thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 – 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết – Nghệ Tĩnh. Từ phong trào giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

Mùa Xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương VIII tại Pắc Bó (Cao Bằng). Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam ra đời tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của các tổ chức thanh niên trước đó do Đảng, Bác Hồ tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, Đoàn Thanh niên Cứu quốc và tuổi trẻ cả nước đã xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vùng lên tiến hành thành công Cách mạng tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng, đoàn viên, thanh niên là lực lượng hăng hái đi đầu trong phong trào chống “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”. Thời gian độc lập không được bao lâu, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, cả dân tộc lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh. Tiêu biểu cho những ngày đầu kháng chiến là tuổi trẻ Sài Gòn – Chợ Lớn đã thành lập các đội Thanh niên xung phong cảm tử, thanh niên tự vệ kiên quyết đánh trả kẻ thù. Tại Hà Nội suốt 60 ngày đêm, nhiều chiến sỹ với tuổi đời còn rất trẻ đã ôm bom ba càng chặn xe tăng giặc ngay trên đường phố.

Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Đại Từ – Thái Nguyên từ ngày 07 đến ngày 14/2/1950 với chủ đề “Chiến đấu và xây dựng tương lai”.

Ngày 19/10/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II từ ngày 25/10 đến ngày 04/11/1956 Bác Hồ đã ân cần căn dặn: “Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà”.

Từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III được triệu tập tại Hội Nội, Đại hội đã phát động phong trào “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”. Tháng 8/1964, đế quốc Mỹ leo thang gây chiến tranh phá hoại bằng không quân đối với miền Bắc, tuổi trẻ Thủ đô đã phát động phong trào “Ba sẵn sàng”. Được sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đoàn, phong trào đã phát triển sâu rộng trong cả nước. Ở miền Bắc, hàng triệu ĐVTN đăng ký tham gia phong trào “Ba sẵn sàng” nêu cao quyết tâm chi viện cho chiến trường miền Nam với tinh thần “Chưa thắng giặc Mỹ, chưa về quê hương”.

Tháng 2/1965, Đại hội Đoàn Thanh niên toàn miền Nam đã phát động phong trào “Năm xung phong”, sau một thời gian ngắn, có hàng vạn ĐVTN tham gia phong trào này. Từ phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân với những chiến công xuất sắc.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng, thể theo nguyện vọng của cán bộ, ĐVTN cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được mang tên Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm nên một đại thắng mùa Xuân năm 1975, cả nước thống nhất và đi lên xây dựng CNXH. Trong chiến thắng vĩ đại ấy, có sự đóng góp to lớn của ĐVTN trên khắp các mặt trận. Đảng ta, nhân dân ta, Đoàn ta đã giáo dục, rèn luyện một thế hệ thanh niên Việt Nam vô cùng dũng cảm, thông minh, không sợ gian khổ, hy sinh, quyết chiến – quyết thắng. Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV đã được tiến hành tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Ba xung kích” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V đã phát động phong trào “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18/10/1992; Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI (tháng 2 năm 1993) đã quyết định triển khai 2 phong trào lớn là: “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997 đã quyết định tiếp tục phát triển và nâng hai phong trào trên lên một tầm cao mới. Năm 2000, Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định là “Năm Thanh niên Việt Nam”. Từ thời điểm này phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn, được đông đảo các cấp bộ Đoàn và ĐVTN tham gia, tạo nên ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới.

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện”, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII từ ngày 08 đến ngày 11/12/2002 đã mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội đã phát động phong trào lớn “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam cùng xiết chặt tay dưới lá cờ vinh quang của Đoàn, nguyện đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đặc biệt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Tiếp lửa truyền thống – Mãi mãi tuổi hai mươi”, diễn đàn “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”, cuộc vận dộng “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đã được các cấp bộ Đoàn, ĐVTN triển khai thực hiện nghiêm túc, có sức lôi cuốn và lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng và niềm tin cho thế hệ trẻ. Năm 2007, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động, Đoàn Thanh niên các cấp chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, sau một năm triển khai, cuộc vận động bước đầu đã đạt được kết quả tốt đẹp.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 17 đến ngày 21/12/2007. Đại hội đã khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

81 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ XHCN; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo; truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Nối tiếp truyền thống, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay vững bước dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, với hoài bão cách mạng đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt tình ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

*

*       *

Là một bộ phận nhỏ trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên huyện Đồng Phú đã có những đóng góp tích cực trong việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương, cùng với tuổi trẻ cả nước, nối tiếp truyền thống cha anh viết nên những trang sử hồng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Năm 1976 Huyện Đồng Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai huyện Đồng Xoài và Phú Giáo. Mặc dù sau chiến tranh, rất nhiều công việc phải giải quyết, nhưng Tỉnh ủy Sông Bé luôn quan tâm đến tổ chức Đoàn, đã cử đồng chí Nguyễn Văn Thành làm Bí thư Huyện Đoàn nhiệm kỳ đầu tiên.

– Năm 1979, Đại hội lần thứ II, Đồng chí Vũ Biên được bầu làm Bí thư huyện đoàn.

– Năm1981, Đại hội lần thứ III, đồng chí Tám Thắng được bầu làm Bí thư Huyện Đoàn.

– Năm 1982, đồng chí Tám Thắng chuyển công tác, đồng chí Lê Hùng được cử làm Bí thư Huyện Đoàn nhiệm kỳ III.

– Năm 1987, huyện Đoàn Đại hội nhiệm kỳ IV, đồng chí Trần Minh Đức được bầu làm Bí thư. 

– Năm 1989, Đại hội Huyện Đoàn lần thứ V, đồng chí Trần Văn Nam được bầu làm Bí thư. 

– Năm 1991, đồng chí Trần Văn Nam chuyển công tác, đồng chí Trần Văn Chung được bầu làm Bí thư huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN đầu tiên của huyện Đồng Phú.

– Tháng 05/1992 Đoàn TNCS HCM huyện Đồng Phú tổ chức Đại hội lần thứ VI, đồng chí Trần Văn Chung tiếp tục được bầu làm Bí thư huyện Đoàn.

– Tháng 4/1997 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Phú lần thứ VII, đồng chí Huỳnh Hữu Thiết được bầu làm Bí thư.

– Thực hiện nghị định 90/1999-CP ngày 01/01/1999 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Phú và thành lập thị xã Đồng Xoài, Đồng chí Huỳnh Hữu Thiết được điều động về nhận công tác tại thị xã, Đồng chí Nguyễn Khắc Vĩnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện Đoàn Đồng phú.

– Tại Đại hội Huyện Đoàn Đồng Phú Lần Thứ VIII (tháng 01/2002), đồng chí Nguyễn Khắc Vĩnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện đoàn; đồng chí Lê Trường Sơn – được bầu giữ chức Phó Bí Thư.

– Năm 2005, đồng chí Nguyễn Khắc Vĩnh chuyển công tác, đồng chí Lê Trường Sơn được bầu giữ chức Bí thư Huyện đoàn. Tại đại hội huyện Đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2007-2012, đồng chí Lê Trường Sơn tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư huyện Đoàn.

– Năm 2008, đồng chí Lê Trường Sơn chuyển công tác, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được cử làm Bí thư Huyện đoàn.

– Năm 2010, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng chuyển công tác, đồng chí Hồ Hùng Phi được cử làm Bí thư Huyện đoàn.

Trải qua 9 kỳ đại hội với 12 đồng chí được giữ chức Bí thư, tổ chức Đoàn thanh niên huyện Đồng Phú luôn phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, tổ chức thực hiện thắng lợi các phong trào, các cuộc vận động lớn như “Thanh niên lập nghiệp – Tuổi trẻ giữ nước”, “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, “Tuổi trẻ Đồng Phú học tập và làm theo lời Bác”, “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… Thông qua các phong trào do Đoàn – Hội – Đội tổ chức, đã xuất hiện nhiều gương thanh, thiếu nhi tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và phát triển kinh tế.

Những kết quả đó thể hiện niềm tin của đại bộ phận thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương; đồng thời thể hiện thái độ và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ huyện nhà đối với quê hương, đất nước.

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, tuổi trẻ Đồng Phú đang tiếp tục khẳng định mình, không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, xung kích, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, cùng với tuổi trẻ cả nước góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

 

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 

1. Nhiệt liệt chào mừng 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2012) !

2. Tuổi trẻ Đồng Phú sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại !

3. Nhiệt liệt chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 !

4. Tuổi trẻ Đồng Phú thi đua rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước !

5. Tuổi trẻ Đồng Phú phát huy truyền thống anh hùng, rèn đức, luyện tài, năng động, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc !

 Theo ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – BCH HUYỆN ĐỒNG PHÚ

Be the first to comment on "ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*