Mẫu đơn đăng ký kết hôn

                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                   ————————————–

 

 

Ảnh bên nam    4×6 cm

(Chụp chưa quá 6 tháng)

 

Ảnh bên nữ    4×6 cm

(Chụp chưa quá 6 tháng)

 

 

                                             TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh/thành phố.……………………………………………………….

 

Người khai

NAM

NỮ

Họ và tên

 

 

 

Ngày tháng năm sinh

 

 

 

Nơi sinh

 

 

 

Dân tộc

 

 

 

Quốc tịch

 

 

 

Nghề nghiệp

 

 

 

Quê quán (1)

 

 

 

Nơi cư trú (2)

  

 

 

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3)

 

 

 

Số

 

 

 

Nơi cấp

 

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

 

Kết hôn lần thứ

 

 

 

 Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm pháp luật về hôn nhân, gia đình Việt Nam và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

 Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký.

 Làm tại………………….ngày………….tháng…..năm……………..

    Nam                                                   Nữ

(Ký và ghi rõ họ tên)                 (Ký và ghi rõ họ tên)

  

Xác nhận về tình trạng hôn nhân của người khai (4)

 ————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

 

Ngày………..tháng………..năm ……………..

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 Thuviengiadinh.com (Theo Luật Hồng Đư

Be the first to comment on "Mẫu đơn đăng ký kết hôn"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*