Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Chương trình Đại hội

23:43

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

 * Văn nghệ chào mừng ( Nếu có )

1/ Chào cờ ( Hát quốc ca )

2/ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

       + Bầu Đoàn Chủ tịch, Bầu Đoàn  thư ký

3/ Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu ( Nếu là Đại hội đại biểu )    

4/ Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội

5/ Trình bày B/ cáo tổng kết nhiệm kỳ ……và phương hướng n/ vụ nhiệm kỳ 20– – 201–

6/ Báo cáo tổng hợp của Ban thẩm tra tư cách đại biểu ( Nếu là Đại hội đại biểu )         

7/ Đại hội thảo luận:

       + Các ý kiến tham luận ( Nên tập trung vào những tham luận đã được duyệt và chuẩn bị trước, hoặc thảo luận tại Đại hội, chủ yếu tham gia vào phương hướng, nhiệm vụ mới )

8/ Phát biểu của  công đoàn cấp trên, đại diện cấp ủy đảng chính quyền chuyên môn (phát biểu trước phần trình bày đề án nhân sự để định hướng… )

      9/  Đại hội tiến hành bầu ra BCH khoá mới.

10/ Trình bày đề án nhân sự ( Có đề án riêng )

     + Cơ cấu, yêu cầu, tiêu chuẩn BCH khoá mới

     + ứng cử, đề cử vào BCH khoá mới

     + Chốt danh sách bầu cử ( Bằng biểu quyết )   

11/ Bầu ban kiểm phiếu: ( Giới thiệu …biểu quyết…)

     + Hướng dẫn thể lệ, nguyên tắc bầu cử ( Trưởng ban bầu cử )

     + Phát phiếu bầu ( Các uỷ viên )

12/ Văn nghệ hoặc tham luận trong khi chờ ban kiểm phiếu làm việc.( Nếu cần thiết )

13/ Công bố kết quả bầu cử – BCH mới ra mắt ( Đại diện BCH hứa hẹn, nhận nhiệm vụ)

14/ Bầu Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên ( Trên cơ sở phân bổ của CĐVC HP- nếu có )

15/ Thông qua NQ Đại hội – Biểu quyết các chỉ tiêu.

16/ Tổng kết bế mạc

17/ Chào cờ ( Không hát từ 3 – > 5 giây)

Thuviengiadinh.com

Các bài viết khác

Mẫu Hợp đồng thử việc

Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

Mẫu tờ khai đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2013

Những điều cần biết về Đại hội công đoàn các cấp

Kỹ năng viết tờ trình

Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Nghị quyết Đại hội Công đoàn

Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Biên bản Đại hội Công đoàn

Chia sẻ:

About admin

Liên kết vàng
  • Video Kỹ năng dậy trẻ
  • Chăm sóc gia đình
  • Kinh nghiệm chăm sóc gia đình