No Picture

Ngộ độc sữa chỉ là nghe…kể?

Mới đây, có cả gần 700 học sinh tiểu học ngộ độc do uống sữa ở trường Mỹ Tân (Nam Định), sau khi khi uống sữa Cô Gái Hà Lan  có khoảng chục em học…