mẫu dẫn chương trình hội nghị

No Picture

Mẫu dẫn chương trình văn nghệ

Kính thưa quý vị đại biểu ! Thưa toàn thể các đ/c ! 1. Mỗi bài hát về Bác Hồ mang một kỷ niệm, thể hiện lòng kính yêu và nhớ ơn đến Người. Suốt…