y kien nhan xet cua to chuc doan the noi lam viec doi voi dang vien du bi

No Picture

Mẫu hồ sơ chuyển đảng chính thức

                                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                   BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM                                                                 Của đảng viên dự bị   Kính gửi: Chi uỷ ……………………………………………………………………………                   Đảng uỷ…………………………………………………………………………   Tôi tên là:…………………………………………………………………………………….. Sinh ngày …………. tháng …………